Vinkje
VCA en ISO erkenningen & certificaten
Vinkje
Meer dan 35 jaar ervaring

Tientallen grote bouwlocaties in de polder ongeschikt voor woningbouw.

Kans voor verontreinigde ‘binnenstedelijke’ bedrijventerrein om deze om te vormentot mooie woningbouwlocaties!
In samenwerking met Follow the Money maakt Cobouw inzichtelijk hoe verschillende afwegingen bepalen wat
geschikte bouwlocaties kunnen zijn. Hieruit is gebleken dat klimaatsveranderingen veel impact hebben op een
groot aantal grote projecten en ontwikkelaars in de polder. Cobouw en Follow the Money hebben in
samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam de effecten berekend van binnenstedelijk bouwen
(verdichting) en klimaatverandering op de toekomstige woningvraag per regio. Indien meer gekozen wordt voor
verdichting (klimaatbestendig) en juist minder te bouwen op grond die gevoelig is voor klimaatverandering blijkt
een grote afname in bouwlocaties, met name bij gemeenten in de Randstad. Een aanzienlijk deel van dit soort
gronden/locaties, die in het bezit zijn van de grootste bouwers en projectontwikkelaars in Nederland, liggen in
gebieden met een grotere kans op overstromingen of bodemdaling. Denk aan natte, slappe en zettingsgevoelige
veen- en kleigrond.

Bij verdichting wordt een mooie kans gezien in de herontwikkeling van verontreinigde bedrijventerreinen. Door
deze terreinen geschikt te maken voor woningbouw wordt ruimte gecreëerd voor klimaatbestendig bouwen.
Verhoeve Project en Participatie BV is gespecialiseerd in het her-ontwikkelen van binnenstedelijke verontreinigde
oude bedrijventerreinen. Door onze specifieke kennis van dit soort verontreinigde terreinen zijn wij de juiste
partner voor uw bouwteam. Met Verhoeve Project en Participatie kunnen wij ook mee investeren en/of het
saneringsvraagstuk naar ons toe halen. Kortom uw geschikte partner in het ontwikkelen van binnenstedelijke te
saneren locaties.

Download hier onze whitepaper voor meer informatie
Download whitepaper

Advies nodig?
Vraag een vrijblijvend
Adviesgesprek aan!

Art Lobs & Gertjan de Vogel

Adviesgesprek

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan met Art Lobs of Gertjan de Vogel.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form